Przygotowujący się do Komunii Świętej:

I Komunia Święta dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2015/16 do klasy trzeciej szkoły podstawowej odbędzie się 15.05.2016 r. o godz. 11.00                                                          

Przygotowanie do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej odbywa się przez uczestnictwo w katechezie w szkole i w katechezie parafialnej.                                                  

Rodzice, zgłaszając swoje dziecko do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii zobowiązali się do spełnienia następujących warunków:                                          

- w każda niedzielę i święto uczestniczyć z dzieckiem we Mszy Świętej,                                    

- pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z katechizmu,                        

- systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej,                                                                

- w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj) oraz rekolekcjach organizowanych w ciągu roku,

- wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,                                                   

- współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.                                                                                                                      

Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, a ochrzczonych poza naszą parafią zobowiązani są do dostarczenia metryki chrztu osobie przygotowującej do przyjęcia tego sakramentu.