Kto to jest ministrant?

   Ministrant jest pomocnikiem podczas sprawowania Mszy św. i innych nabożeństw liturgicznych.

   Liturgiczna służba ołtarza, tak nazywani są ministranci, istnieje odkąd były odprawiane nabożeństwa. Już w starotestamentalnym narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. Ministrantami, czyli tymi którzy służą, można nazwać również Apostołów. To właśnie oni uczestniczyli i służyli do pierwszej Mszy Świętej sprawowanej podczas Ostatniej Wieczerzy. W powstającym Kościele natomiast apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych, dlatego wybrali siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami.

   Samo słowo ministrant pochodzi od łacińskiego - ,,ministrare", co oznacza ,,służyć". Posługa ministranta związana jest nierozłącznie z kościołem. W kościele ministranci są najbardziej widoczni. Ubrani w komże, kolorowe stroje (tzw. Kardynałki) albo białe alby przepasane cingulum (paskiem), asystują kapłanowi i uświetniają liturgię. Miejscem, gdzie ministranci przygotowują się do posługi, ubierając odpowiedni strój i odmawiając modlitwę jest zakrystia.

   W czasie służby ministrant jest tym, który niesie znaki. Znaki, czyli przedmioty niezbędne podczas sprawowania liturgii, mające wiernym coś przekazać i wskazywać na inną, niebiańską rzeczywistość. Znakiem jest również postawa ministranta, na którego patrzą ludzie przebywający w kościele. Jego postawa powinna być przykładem dla innych, ponieważ ministrant jest tym, który pokazuj, że uczestniczenie we Mszy św. to nie tylko słuchanie i oglądanie, lecz przede wszystkim współdziałanie i współtworzenie jej poprzez czynne angażowanie się. Ministrant ma więc obowiązek świadczyć postawą!

   Wspólnota ministrancka w naszej parafii liczy zaledwie kilku chłopców. Jeśli chcemy radośniej, pełniej i uroczyściej sprawowanych liturgii, namówmy naszych synów i wnuków do przyłączenia się do tej wspólnoty. Ministranci to również grupa gromadząca ludzi z podobnymi pasjami. To tu zawiązują się przyjaźnie, często na całe życie i to spośród tych chłopców, bardzo często wyrastają powołania kapłańskie. 

Jeżeli chcesz być jednym z ministrantów,

jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa,

jeżeli chcesz wspólnie z nimi cieszyć się

będąc w grupie ludzi cieszących się życiem...

PRZYJDŹ do zakrystii i zapisz się,

zostań jednym z nich!

Nieważne, w jakiej szkole jesteś, podstawówce,

gimnazjum czy liceum.

PRZYJDŹ! 

Prośmy Pana Boga za przyczyną św. Stanisława Kostki, patrona ministrantów, aby kościół nasz w swych szeregach miał liczne grono ministrantów.

Zasady ministranckie

X Przykazań Ministranta

I. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
II. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
III. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
IV. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
V. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
VI. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
VII. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
VIII. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
IX. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
X. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Zasady według św. Jana Berchmansa

1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
2. Mało mówić, dużo czynić.
3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.