Bierzmowanie 2017r.

Bierzmowanie w roku 2017 odbędzie się 16.05.2017 na Mszy św. o godz. 17.00

Sprawy organizacyjne:

1. Młodzież jest zobowiązana posiadać indeks, który wskazuje jakie praktyki powinien wypełniać człowiek proszący o sakrament bierzmowania. Należą do nich:

- systematyczny udział w Mszach św. niedzielnych i świątecznych

- nabożeństwa różańcowe

- Droga Krzyżowa w Wielkim Poście

- Roraty w Adwencie

- Udział w Triduum Paschalnym

2. Oprócz praktyk religijnych wymagana jest konkretna wiedza katechizmowa oparta na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła.

3. Czas przygotowania do sakramentu kończy się egzaminem.